Mi smo comcross croatia 

KK.11.1.1.01 “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”
KK.11.1.1.01.0820 comcross croatia d.o.o.

Opis projekta
: Provedbom ovog projekta, poduzeće će opremiti novu radionicu za proizvodnju elektro ormara u svrhu pokretanja i razvoja proizvodnje, povećanja prihoda od prodaje i prihoda od izvoza te povećanja konkurentnosti i daljnjeg razvoja poduzeća. U sklopu projekta će se nabaviti sva potrebna oprema, alati, mjerni i drugi instrumenti potrebni za pokretanje nove djelatnosti najviše tehnološke razine i energetske učinkovitosti u odnosu na druga dostupna rješenja i procedure na tržištu, čime će se pozitivno utjecati na digitalnu i zelenu tranziciju poslovanja poduzeća COMCROSS CROATIA d.o.o.. Također, nabavit će se i provesti usluge edukacije djelatnika poduzeća za rad na novim strojevima i u novim softverskim sustavima te će se provesti certificiranje iz područja informacijske sigurnosti i sigurnosti na radu, kao i implementirati najmoderniji softverski sustavi za digitalizaciju, optimizaciju i upravljanje proizvodnim i poslovnim procesima poduzeća.

Ciljevi: Dugoročni cilj poduzeća je kroz razvoj postojećih usluga i inovacijom poslovnih procesa te ulaganjem u pokretanje novih proizvodnih procesa pozicionirati se na tržištu kao vodeća kompanija u području pružanja usluga i proizvoda iz segmenata mrežne infrastrukture sa naglaskom na proizvodnju elektro-ormara te dizajn komunikacijskih mreža.
Rezultati: Rezultati uspješne provedbe ovog projekta kojima će isti doprinijeti ispunjenju svrhe, ciljeva i indikatora poziva su slijedeći:
1) Pokretanje nove djelatnosti i stvaranje preduvjeta za kontinuirano povećanje kapaciteta proizvodnje
2) Povećanje prihoda od prodaje za više od 25% u 2025. godini u odnosu na referentno razdoblje
3) Povećanje prihoda od izvoza za više od 25% u 2025. godini u odnosu na referentno razdoblje
4) Uvođenje minimalno tri nova tehnološka rješenja povezana sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima
5) Zapošljavanje minimalno 12 novih osoba u periodu do 2025. godine

Vrijednost projekta i iznos sufinanciranja EU
  • Ukupna vrijednost projekta 8.502.199,60 kn
  • Ukupni prihvatljivi troškovi 5.502.199,60 kn
  • Iznos EU sufinanciranja 2.256.778,87 kn
  • Ukupni neprihvatljivi troškovi 3.000.000,00 kn
  • Neprihvatljivi troškovi - javna sredstva 0,00 kn
  • Neprihvatljivi troškovi - privatna sredstva 3.000.000,00 kn 

Razdoblje provedbe: 31.05.2021.-30-09-2023.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
Marko Kolesarić
marko.kolesaric@comcross-croatia.hr