Što možemo učiniti za Vas?

comcross croatia Osijek

Slobodan Ribić

Direktor

Industrijska eko zona Nemetin
Vukovarska cesta 243a
31000 Osijek

Tel: +385 91 1790 921
slobodan.ribic@comcross-croatia.hr

Ivan Jakšić

Voditelj proizvodnog pogona

Industrijska eko zona Nemetin
Vukovarska cesta 243a
31000 Osijek

Tel: +385 91 3663 031
ivan.jaksic@comcross-croatia.hr

comcross croatia Zagreb

Nikola Alić

Voditelj regije

Ulica grada Vukovara 284
10000 Zagreb

Tel: +385 91 601 2772
Tel: +385 98 468 233
Tel: +49 173 410 5461
nikola.alic@comcross-croatia.hr

We build 5G

Opširnije